search
menu menu_open

Podkarpacki Samorząd Gospodarczy

Podkarpacki Samorząd Gospodarczy powstał w celu wspierania podkarpackich przedsiębiorców. Zależy nam na zdynamizowaniu rozwoju firm z naszego regionu, podniesieniu ich konkurencyjności na lokalnym oraz ogólnopolskim i międzynarodowym rynku, na wdrażaniu innowacyjnych i odważnych rozwiązań, a także na szeroko rozumianej edukacji, również w zakresie edukacji zawodowej, w tym edukacji osób dorosłych. Członkowie Izby to wyjątkowa grupa przedsiębiorców, dzięki wspólnemu celowi tworzymy środowisko sprzyjające twórczym, innowacyjnym i ambitnym wyzwaniom zmieniającym obraz i przyszłość regionu.

Naszą mocną stroną są wiedza i doświadczenie wszystkich, którzy współtworzą Podkarpacki Samorząd Gospodarczy, a także doskonała znajomość środowiska gospodarczego, wieloletnie kontakty z czołowymi przedstawicielami lokalnego oraz ogólnopolskiego biznesu, świadomość problemów przedsiębiorców, a także rozumienie ich potrzeb. Wyróżnia nas świeże podejście do spraw, którymi żyje biznes i skuteczne sposoby reagowania na nie. Jesteśmy otwarci na współpracę i nowe inicjatywy, wiedząc, że każda z nich rozwija naszą organizację, buduje w niej nowe kompetencje oraz poszerza zakres oferty dostosowanej do realnych potrzeb podkarpackiego biznesu.

Członkom Izby oferujemy między innymi doradztwo, rozwój kompetencji w ramach szkoleń i konferencji, przygotowanych również specjalnie w odpowiedzi na indywidualne oczekiwania branży, udział w targach i misjach gospodarczych, networking itp. Wspieramy ich także w pozyskiwaniu funduszy europejskich. W ofercie Izby znajdują się również cykliczne spotkania, podczas których prezentowane są oferty firm członkowskich oraz zagadnienia dotyczące szeroko rozumianego prowadzenia działalności gospodarczej i wszelkich aspektów z nią związanych, w tym prawnych i sukcesyjnych. Szczegółowa i stale rozwijana oferta Izby znajduje się na naszej stronie internetowej: https://izba.podkarpackie.com

Kontakt: