search
menu menu_open

Związek Pracodawców Mentor Biznesu

Związek Pracodawców Mentor Biznesu integruje firmy zainteresowane rozwojem oraz promocją w ramach kontaktów biznesowych w całej Polsce.

Reprezentujemy interesy zrzeszonych firm wobec administracji rządowej, samorządowej oraz związków zawodowych. Oferujemy zrzeszonym firmom cykliczne spotkania z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej. Zapewniamy naszym Członkom wsparcie silnego partnera w procesach legislacyjnych. Wspieramy pracodawców w zakresie obsługi procesów legalizujących pobyt i zatrudnienie cudzoziemców.

Kształtujemy świadomość przedsiębiorców w kwestii legalnego zatrudnienia cudzoziemców oraz świadomość społeczną w kwestii poszanowania praw cudzoziemców.

Wszystkie zainteresowane firmy z regionu zapraszamy do kontaktu z nami i członkostwa.

Kontakt: