search
menu menu_open

5. posiedzenie Komitetu Monitorującego FENG

Komitet

07/09/2023

7 września br. odbędzie się 5. posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

W agendzie posiedzenia rozpatrzenie kryteriów wyboru projektów w ramach m.in. działania 01.01 (Ścieżka „SMART”), działania 02.26 (Umiędzynarodowienie MŚP – Brand HUB), działania 02.25 (Promocja marki innowacyjnych MŚP), działania 02.27 (Laboratorium Innowatora). Komitet zapozna się także z planem ewaluacji dla programu FENG.