search
menu menu_open

Cykl seminariów regionalnych dotyczących uchodźców z Ukrainy

Online

22/03/2024

Federacja Przedsiębiorców Polskich zaprasza na kolejny cykl seminariów regionalnych poświęconych sytuacji uchodźców ukraińskich.

Poniżej harmonogram:

22 marca br. dla pracodawców z województwa opolskiego

25 marca br. dla pracodawców z województwa podkarpackiego

28 marca br. dla pracodawców z województwa świętokrzyskiego

Będą to nasze kolejne spotkania regionalne dla pracodawców, dotyczące problematyki zatrudniania obywateli Ukrainy, zapewnienia godnej pracy i budowania dialogu społecznego w celu zapewnienia większej efektywności w rozwiązywaniu problemów i poprawy sytuacji na rynku pracy. Seminaria są kontynuacją działań na rzecz wzmocnienia regionalnej reprezentacji pracodawców i wypracowywania dobrych praktyk w zakresie współpracy instytucjonalnej na rynku pracy.

Organizatorem jest Federacja Przedsiębiorców Polskich w ramach projektu:

„MIGRIGHT 2: Wysokiej jakości dialog społeczny na rzecz godnych warunków pracy i ułatwionego dostępu do zatrudnienia dla uchodźców ukraińskich”.

Projekt ma zasięg ogólnokrajowy i jest realizowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich – lidera projektu oraz partnerów: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Państwową Inspekcję Pracy, a także przez Norweską Inspekcję Pracy.