search
menu menu_open

Konferencja „Rozwój nowoczesnych technologii a prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych – wyzwania na przyszłość”

Konferencja / Łódź

07/12/2023

 

Federacja Przedsiębiorców Polskich jest partnerem VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia” pt. Rozwój nowoczesnych technologii a prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych – wyzwania na przyszłość.

Konferencja jest organizowana przez Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA UŁ i Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

Termin: 7 grudnia 2023 r. (czwartek)

Patronat honorowy:
Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
Pani Minister Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy
Prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych
Federacja Przedsiębiorców Polskich
Konfederacja LEWIATAN
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
PSUS

Szczegółowy program Konferencji znajduje się poniżej.