search
menu menu_open

posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

RDS / Warszawa

15/02/2024

 

15 lutego br. odbędzie się posiedzenie Prezydium oraz Plenarne Rady Dialogu Społecznego.

Będzie to pierwsze posiedzenie RDS z udziałem nowej Przewodniczącej – Pani Ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.

Podczas posiedzenia zostaną poruszone zagadnienia związane z organizacją prac Rady, w tym zatwierdzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok oraz planu prac Rady na 2024 r. Ponadto pod dyskusję zostaną poddane propozycje utworzenia nowych podzespołów i zespołów doraźnych w RDS. Partnerzy społeczni będą też rozmawiać na temat problemów i propozycji związanych z reprezentatywnością organizacji pracodawców.

Zostaną także przedstawione najważniejsze działania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.