search
menu menu_open

Posiedzenie RDS

RDS / Warszawa

10/07/2023

10 lipca br. o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego.

W porządku obrad przewidziano dyskusję na temat:

  • założeń projektu budżetu państwa na rok 2024;
  • propozycji średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2024 oraz  prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024;
  • propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz propozycji wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.;
  • propozycji zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2024 r.