search
menu menu_open

Posiedzenie Zespołu do spraw Semestru Europejskiego

Spotkanie

04/04/2024

Dnia 4 kwietnia o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Zespołu do spraw Semestru Europejskiego.

Podczas posiedzenia nastąpi omówienie uwag partnerów społeczno-gospodarczych do projektu Krajowego Programu Reform 2024/2025, a następnie przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia zaprezentują informację nt. opieki długoterminowej w Polsce.

Z ramienia FPP w pracach Zespołu biorą udział eksperci ds. społeczno-gospodarczych: Wioletta Żukowska-Czaplicka i Piotr Wołejko.