search
menu menu_open

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego

RDS

28/06/2023

Dnia 28 czerwca o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego. W agendzie spotkania znajdują się m.in.:

  1. Stan wdrażania krajowych programów w ramach Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027.
  2. Stan wdrażania regionalnych programów w ramach Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, realizacja działań na rzecz budowy potencjału partnerów społecznych i rozwoju dialogu społecznego.
  3. Powoływanie podkomitetów w ramach Komitetu Monitorującego Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności.