search
menu menu_open

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. międzynarodowych

RDS / CPS Dialog/online

24/03/2023 - 24/03/2023

Dnia 24 marca br. o godz. 10.30 odbędzie się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych.

W agendzie posiedzenia uwzględniono m.in.: informacja o przygotowaniach do udziału polskiej delegacji w 111. Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie w czerwcu 2023 r. oraz o programie prac Konferencji; kontynuacja dyskusji i wymiany informacji nt. pomocy humanitarnej i logistycznej udzielanej uchodźcom z Ukrainy przebywającym w Polsce; informacja na temat działań EKES-u w sprawie Ukrainy; informacja na temat wspierania społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi; informacja  na temat ósmego Szczytu Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie w 2023 r.; informacja na temat priorytetów prezydencji szwedzkiej w Radzie Europejskiej.

Z ramienia Federacji w posiedzeniu udział weźmie Piotr Wołejko.