search
menu menu_open

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

RDS

01/06/2023

Dnia 1 czerwca 2023 roku o godzinie 11:00 odbędzie się kolejne posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.

W agendzie posiedzenia znajdują się m.in. następujące zagadnienia:

  • omówienie projektu Stanowiska ws. poparcia postulatów Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego odnośnie do ustawy o rzemiośle;
  • omówienie i przyjęcie projektu Stanowiska w sprawie Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032);
  • omówienie sposobu procedowania tematów skierowanych do Zespołu w ramach Programu Prac Rady Dialogu Społecznego na 2023 r.: bezpieczeństwo energetyczne Polski, raportowanie ESG, rynek pracy w Polsce.