search
menu menu_open

Posiedzenie Zespołu RDS ds. prawa pracy

RDS / Warszawa

17/06/2024

Na 17 czerwca br. na godz. 11.00 zaplanowano posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy.

Planowany porządek posiedzenia:

  1. Przegląd stanu prac legislacyjnych nad projektem ustawy o ochronie sygnalistów.
  2. Informacja strony rządowej na temat harmonogramu prac nad regulacjami w sprawie układów zbiorowych pracy oraz w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dyskusja partnerów społecznych.
  3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie podmiotowości pracodawcy w zbiorowym prawie pracy (OPZZ).
  4. Informacja strony rządowej na temat harmonogramu prac nad unijnymi przepisami o pracy platformowej i dyskusja partnerów społecznych.
  5. Sprawy różne.