search
menu menu_open

Robocze spotkanie w ramach prac Zespołu do spraw Semestru Europejskiego

Spotkanie / MRiT

08/11/2023

Dnia 8 listopada o godz. 12.00 odbędzie się robocze spotkanie w ramach prac Zespołu do spraw Semestru Europejskiego poświęcone kształtowaniu się zjawiska ubóstwa w Polsce.

W trakcie spotkania zaplanowane są następujące prezentacje:

  • kształtowanie ubóstwa w świetle najnowszych wyników badania spójności społecznej (GUS);
  • przykłady działań krajowych na rzecz zmniejszania skali ubóstwa w Polsce oraz trendy i analizy w kontekście europejskim (MRiPS);
  • wnioski z raportu Poverty Watch 2023 – monitoring ubóstwa w świetle badań Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska).