search
menu menu_open

Seminarium dla pracodawców ze świętokrzyskiego

Online

09/11/2023

 

Federacja Przedsiębiorców Polskich serdecznie zaprasza na seminarium on-line.

 

Termin: czwartek 9 listopada 2023 r. godz. 10:00.

Temat: Dialog społeczny na rzecz godnych warunków pracy i ułatwionego dostępu do zatrudnienia uchodźców ukraińskich.

 

W trakcie seminarium będziemy kontynuować dyskusję z 18 lipca br. dotyczącą zatrudniania obywateli Ukrainy w Polsce oraz wymienimy się doświadczeniami w tym zakresie. Dodatkowo omówimy rolę dialogu społecznego oraz rolę pracodawców w województwie świętokrzyskim.

W seminarium wezmą udział eksperci, reprezentujący publiczne służby zatrudnienia, mający największą wiedzę na temat funkcjonowania świętokrzyskiego rynku pracy. W tym przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy oraz Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach.

W naszym spotkaniu udział weźmie Pani dr Ewa Flaszyńska – Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Organizatorem spotkania jest Federacja Przedsiębiorców Polskich w ramach projektu:

„MIGRIGHT 2: Wysokiej jakości dialog społeczny na rzecz godnych warunków pracy i ułatwionego dostępu do zatrudnienia dla uchodźców ukraińskich”.

Projekt ma zasięg ogólnokrajowy i jest realizowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich – lidera projektu oraz partnerów: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Państwową Inspekcję Pracy, a także przez Norweską Inspekcję Pracy.