search
menu menu_open

Seminarium o sytuacji uchodźców ukraińskich na świętokrzyskim rynku pracy

Spotkanie / Kielce

18/07/2023

Serdecznie zapraszamy na seminarium regionalne skierowane do pracodawców działających na lokalnym rynku pracy i zainteresowanych problematyką zatrudniania cudzoziemców. Organizatorem tego wydarzenia jest Federacja Przedsiębiorców Polskich w ramach projektu „MIGRIGHT 2: Wysokiej jakości dialog społeczny na rzecz godnych warunków pracy i ułatwionego dostępu do zatrudnienia dla uchodźców ukraińskich”.

Seminarium odbędzie się 18 lipca 2023 r. (wtorek), w godz. 10.00–14.00 w Kielcach.

Celem spotkania jest poszerzenie wiedzy strony pracodawców jako uczestników dialogu społecznego na temat zagadnień związanych z obecnością obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w województwie świętokrzyskim.

Projekt ma zasięg ogólnokrajowy i jest realizowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich – lidera projektu MIGRIGHT 2 oraz partnerów: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Państwową Inspekcję Pracy, a także przez Norweską Inspekcję Pracy.