search
menu menu_open

Seminarium on-line dla pracodawców

Online

27/10/2023

Federacja Przedsiębiorców Polskich serdecznie zaprasza na seminarium on-line dla pracodawców.

Termin: piątek 27 października 2023 r. godz. 10:00.

Temat: Dialog społeczny na rzecz godnych warunków pracy i ułatwionego dostępu do zatrudnienia uchodźców ukraińskich.

W trakcie seminarium będziemy kontynuować dyskusję dotyczącą zatrudniania obywateli Ukrainy w Polsce oraz wymienimy się doświadczeniami pracodawców w tym zakresie. Dodatkowo omówimy rolę dialogu społecznego oraz rolę pracodawców w Regionie Opolskim.

Organizatorem spotkania jest Federacja Przedsiębiorców Polskich w ramach projektu:

„MIGRIGHT 2: Wysokiej jakości dialog społeczny na rzecz godnych warunków pracy i ułatwionego dostępu do zatrudnienia dla uchodźców ukraińskich”.

Projekt ma zasięg ogólnokrajowy i jest realizowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich – lidera projektu oraz partnerów: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Państwową Inspekcję Pracy, a także przez Norweską Inspekcję Pracy.