search
menu menu_open

Seminarium online dla pracodawców z Podkarpacia

Online

16/11/2023

Federacja Przedsiębiorców Polskich serdecznie zaprasza na seminarium on-line dla pracodawców.

 

Termin: 16 listopada 2023 r. (czwartek) godz. 10:00.

Temat: Dialog społeczny na rzecz godnych warunków pracy i ułatwionego dostępu do zatrudnienia uchodźców ukraińskich.

 

W trakcie seminarium będziemy kontynuować naszą dyskusję z 29 czerwca br. w Rzeszowie, dotyczącą zatrudniania obywateli Ukrainy w Polsce oraz wymienimy się doświadczeniami pracodawców w tym zakresie. Dodatkowo omówimy rolę dialogu społecznego oraz rolę pracodawców w województwie podkarpackim.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia, a także Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji.

 

AGENDA spotkania jest dostępna poniżej.

 

Organizatorem spotkania jest Federacja Przedsiębiorców Polskich w ramach projektu:

„MIGRIGHT 2: Wysokiej jakości dialog społeczny na rzecz godnych warunków pracy i ułatwionego dostępu do zatrudnienia dla uchodźców ukraińskich”.

Projekt ma zasięg ogólnokrajowy i jest realizowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich – lidera projektu oraz partnerów: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Państwową Inspekcję Pracy, a także przez Norweską Inspekcję Pracy.