search
menu menu_open

SEMINARIUM REGIONALNE DLA PRACODAWCÓW W OPOLU

Spotkanie / Opole

27/06/2023

Federacja Przedsiębiorców Polskich serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 27 czerwca w godz. 10.00-14.00 w Opolu z udziałem pracodawców.

Spotkanie organizujemy w ramach projektu „MIGRIGHT 2: Wysokiej jakości dialog społeczny na rzecz godnych warunków pracy i ułatwionego dostępu do zatrudnienia dla uchodźców ukraińskich.

Celem spotkania jest poszerzenie wiedzy strony pracodawców jako uczestników dialogu społecznego na temat zagadnień związanych z obecnością obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w województwie opolskim.

 Na spotkaniu będziemy wspólnie dyskutować, w tym wyjaśniać problemy i wskazywać rekomendacje na rzecz zwiększenia zdolności pracodawców do uczestnictwa w dialogu społecznym i zapewnienia godnej pracy uchodźcom ukraińskim poprzez transfer najlepszych praktyk oraz doświadczeń w zakresie wspierania praw pracowników cudzoziemskich.

W szczególności chcemy skupić naszą uwagę na takich zagadnieniach, jak:

– identyfikacja najważniejszych wyzwań związanych z godną pracą cudzoziemców w województwie opolskim;

– wzmocnienie potencjału pracodawców przez tworzenie struktur regionalnych;

– określenie możliwości i zakresu współpracy pracodawców z innymi podmiotami działającymi w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej i lokalnych decydentów;

– wskazanie słabych i mocnych stron podejmowanych dotąd działań na rzecz godnej pracy uchodźców ukraińskich oraz wypracowanie rekomendacji.