search
menu menu_open

SEMINARIUM REGIONALNE DLA PRACODAWCÓW W RZESZOWIE

Spotkanie / Rzeszów

29/06/2023

Federacja Przedsiębiorców Polskich serdecznie zaprasza na seminarium regionalne „O sytuacji uchodźców ukraińskich na podkarpackim rynku pracy”.

Seminarium jest skierowane do pracodawców działających na podkarpackim rynku pracy i zainteresowanych problematyką zatrudniania cudzoziemców. Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „MIGRIGHT 2: Wysokiej jakości dialog społeczny na rzecz godnych warunków pracy i ułatwionego dostępu do zatrudnienia dla uchodźców ukraińskich”.

Seminarium odbędzie się 29 czerwca 2023 r.  w godz. 10.00–14.00 w Rzeszowie.

Celem spotkania jest poszerzenie wiedzy strony pracodawców jako uczestników dialogu społecznego na temat zagadnień związanych z obecnością obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w województwie podkarpackim.

Projekt ma zasięg ogólnokrajowy i jest realizowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich – lidera projektu MIGRIGHT 2 oraz partnerów: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Państwową Inspekcję Pracy, a także przez Norweską Inspekcję Pracy.