search
menu menu_open

Seminarium stacjonarne dla pracodawców z woj. świętokrzyskiego

Szkolenie / Sandomierz

18/04/2024 - 19/04/2024

 

Federacja Przedsiębiorców Polskich serdecznie zaprasza na dwudniowe seminarium stacjonarne dla pracodawców

 

Termin: 18-19 kwietnia 2024 r. godz. 10:00-15:00

Miejsce: Hotel Sarmata, Sandomierz

 

Seminarium jest podsumowaniem dotychczasowych spotkań regionalnych dotyczących problematyki zatrudniania obywateli Ukrainy, zapewnienia godnej pracy i budowania dialogu społecznego w celu zapewnienia większej efektywności w rozwiązywaniu problemów i poprawy sytuacji na rynku pracy. Seminarium jest kontynuacją działań na rzecz wzmocnienia regionalnej reprezentacji pracodawców i wypracowywania dobrych praktyk w zakresie współpracy instytucjonalnej na rynku pracy.

 

AGENDA w załączeniu

 

Organizatorem spotkania jest Federacja Przedsiębiorców Polskich w ramach projektu:

„MIGRIGHT 2: Wysokiej jakości dialog społeczny na rzecz godnych warunków pracy i ułatwionego dostępu do zatrudnienia dla uchodźców ukraińskich”.

Projekt ma zasięg ogólnokrajowy i jest realizowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich – lidera projektu oraz partnerów: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Państwową Inspekcję Pracy, a także przez Norweską Inspekcję Pracy.