search
menu menu_open

Spotkanie dla członków FPP z Miłoszem Motyką – wiceministrem klimatu i środowiska

Spotkanie

12/03/2024

Dnia 12 marca br. o godz. 10.30 w siedzibie FPP w Warszawie odbędzie się spotkanie dla członków FPP z Miłoszem Motyką – Podsekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. W agendzie spotkania znajdują się zagadnienia z obszaru elektroenergetyki, w tym energetyki jądrowej, rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz działania zmierzające do utrzymania konkurencyjności przez przedsiębiorstwa z branż energochłonnych.