search
menu menu_open

Spotkanie w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej nt. jakości dialogu społecznego w Polsce

Spotkanie

04/03/2024

W poniedziałek 4 marca w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie odbędzie się spotkanie p. Isabel Grilo, dyrektorką w Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (ECFIN) z przedstawicielami partnerów społecznych – organizacji pracodawców i związków zawodowych – poświęcone jakości dialogu społecznego w Polsce. Spotkanie i rozmowa stanowią element diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej w naszym kraju na potrzeby Semestru Europejskiego.

Wśród zagadnień, które zostaną omówione w trakcie spotkania, znajdują się m.in.: wzmocnienie konsultacji projektów aktów prawnych z partnerami społecznymi, rynek pracy i niedobór wykwalifikowanych pracowników, niski poziom inwestycji i poprawa klimatu inwestycyjnego.

Z ramienia FPP w spotkaniu udział weźmie Piotr Wołejko – ekspert ds. społeczno-gospodarczych.