search
menu menu_open

Spotkanie w FPP z BON i PFRON

13 grudnia 2023

21 listopada 2023 r. Federacja Przedsiębiorców Polskich zorganizowała spotkanie z przedstawicielami Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, a także z przedstawicielami PFRON.   

Długie dyskusje skupione były na problemach, z jakimi w tym momencie mierzą się Pracodawcy, którzy zatrudniają Osoby z Niepełnosprawnościami.

Głównym i bardzo ważnym punktem była mowa o waloryzacji dofinansowań do wynagrodzeń w roku 2024r., ale także kwestie związane z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Dogłębnie omówiliśmy temat orzeczeń o niepełnosprawności m.in:

– wydłużenia terminu orzeczeń na podstawie art. 23 o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 852.)

– zagadnienia dot. orzeczeń którym ważność upłynęła po 6 sierpnia 2023r.

– dylemat, czy dany pracownik złożył wniosek o kolejne orzeczenie?

– brak dostarczenia nowego orzeczenia do zakładu oraz wpływ zmiany stopnia niepełnosprawności na działalność przedsiębiorstwa

W związku z powyższym, iż temat orzeczeń jest tak ważny dla pracodawców, jak i pracowników – przedstawicie FPP zwrócili się do przedstawicieli poszczególnych instytucji o zorganizowanie szkoleń w zakresie orzecznictwa.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, przychyliło się do Naszej prośby i zaprasza pracodawców na bezpłatne szkolenia online o tematyce “Dokumentowanie niepełnosprawności pracowników”.

W imieniu Federacji Przedsiębiorców Polskich bardzo dziękujemy MRiPS (BON) za wsparcie oraz organizację szkolenia.

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w tych szkoleniach.

Zaproszenie poniżej.