search
menu menu_open

Komitet Ubezpieczeń Społecznych

To organ doradczo-konsultacyjny dla władz i ekspertów FPP w obszarze ubezpieczeń społecznych. W skład Komitetu wchodzą, na zasadzie dobrowolności i bezpłatności, przedstawiciele firm członkowskich Federacji odpowiedzialni za sprawy związane z ubezpieczeniami społecznymi. W trakcie swoich dotychczasowych prac, Komitet zajmował się m.in. zagadnieniami związanymi z zakresem i sposobem określania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, deklaracji ubezpieczeniowych w przypadku pracowników przystępujących do PPK oraz przebywających na zwolnieniu chorobowym, a także korekt deklaracji.