search
menu menu_open

Cezary Huć

Prezes Świętokrzyskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich

Prezes Świętokrzyskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Wiceprzewodniczący Rady Chorągwi Kieleckiej ZHP, Przewodniczący Rady Gminy Żytno, Wiceprezes Zarządu Świętokrzyskiej Sieci LGD i Wiceprezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski”.

Był Skarbnikiem ogólnopolskiej organizacji członkowskiej oraz Przewodniczącym Rady Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach.

Od lat zaangażowany w rozwój lokalnej społeczności.

Działacz, społecznik, przedsiębiorca.