Regiony

Paweł Zając

Prezes Podkarpackiego Samorządu Gospodarczego

Urszula Ciołeszyńska

Prezes Zarządu FPP Regionu Opolskiego

Michał Gawroński

Przewodniczący Rady Regionów FPP oraz Śląskiej FPP

Marek Pasztetnik

Przewodniczący Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorców

Natalia Burdz

Przewodnicząca Lubuskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich

Artur Kowalczyk

Przewodniczący Pomorskiego Klubu Biznesu

Andrzej Tabaczyński

Przewodniczący Łódzkiej Federacji Przedsiębiorców Polskich

Elżbieta Kantowicz

Przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich

Cezary Huć

Prezes Świętokrzyskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich