Regiony

Michał Gawroński

Przewodniczący Rady Regionów FPP oraz Śląskiej FPP

Marek Pasztetnik

Przewodniczący Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorców

Ireneusz Maciej Zmora

Przewodniczący Lubuskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich

Artur Kowalczyk

Przewodniczący Pomorskiego Klubu Biznesu

Andrzej Tabaczyński

Przewodniczący Łódzkiej Federacji Przedsiębiorców Polskich

Tomasz Pietrzyk

Przewodniczący Małopolskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich

Elżbieta Kantowicz

Przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich

Swietłana Walczak

Przewodnicząca Wielkopolskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich, Ekspert ds. polityki migracyjnej FPP