search
menu menu_open

Magdalena Rzeczkowska

Dyrektor Biura FPP w Brukseli

Od 1998 r. związana z resortem finansów, początkowo z Głównym Urzędem Ceł, a od 2002 r. z Ministerstwem Finansów. W latach 2020–2022 sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej. W latach 2022–2023 minister finansów.

Prawniczka z ponad 25 letnim doświadczeniem w obszarze prawa celnego, podatkowego, finansowego, administracyjnego oraz pracy w administracji państwowej obejmującym m.in. procesy legislacyjne, projekty wdrożeniowe w zakresie rozwiązań informatycznych i usług publicznych, a także koordynacji wdrażania programów z instytucjami m. in. Unii Europejskiej.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej. W latach 2022 – 2023 jako minister finansów reprezentowała Polskę w pracach Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN – Economic and Financial Affairs Council), regularnych spotkaniach ministrów finansów Unii Europejskiej. W ramach  ECOFIN aktywnie brała udział w pracach m.in. nad nowymi regułami fiskalnymi UE, tzw. II filarem podatkowym (global minimum taxation directive), czy reformą unii rynków kapitałowych. Pełniła także funkcję gubernatora Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) i zastępcy gubernatora w Grupie Banku Światowego (WBG), m.in. reprezentując Polskę na cyklicznych rocznych i wiosennych spotkaniach tych organizacji (annual/spring meetings). Funkcję gubernatora pełniła także w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EIB) oraz w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB). Uczestniczyła w spotkaniach z międzynarodowymi inwestorami (roadshow), licznych spotkaniach bilateralnych z ministrami finansów, przedstawicielami biznesu, organizacji międzynarodowych. W ramach formatu Trójkąta Weimarskiego podjęła po kilkuletniej przerwie współpracę z ministrami Francji i Niemiec. Brała aktywny udział w działaniach związanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej, a na przestrzeni całej kariery zawodowej współpracowała m.in. z Komisją Europejską, przedstawicielami administracji państw członkowskich i przedstawicielami przedsiębiorców.  Przez wiele lat brała aktywny udział w pracach grup roboczych Komisji Europejskiej i grup wysokiego szczebla w zakresie polityki celnej. Uczestniczyła w spotkaniach międzynarodowych instytucji w tym m.in. Światowej Organizacji Celnej (WCO), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Brała udział w działaniach prowadzonych w ramach programów Organizacji Narodów Zjednoczonych (Program NZ ds. Rozwoju – UNDP). Występowała oraz uczestniczyła w negocjacjach w szeregu międzynarodowych konferencji m.in. Qatar Economic Forum, World Economic Forum w Davos, cyklicznym wydarzeniu organizowanym przez European House – Ambrosetti.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim – Centrum Europejskie.

Odznaczona m.in. brązową odznaką „Zasłużony dla Służby Celnej”, wyróżniona „Certificate of merits” przez Światową Organizację Celną.