Komitety

Marek Zagórski

Przewodniczący Komitetu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej