Komitety

Jerzy Kozicz

Przewodniczący Komitetów FPP ds. Inwestycji oraz Energii i Środowiska

Marek Zagórski

Przewodniczący Komitetu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Grzegorz Lang

Dyrektor ds. prawnych FPP

Łukasz Kozłowski

Główny ekonomista FPP, wiceprezes zarządu CALPE

Wojciech Wiśniewski

Ekspert FPP ds. ochrony zdrowia

Grażyna Spytek-Bandurska

Ekspert ds. stosunków pracy, dialogu społecznego i rynku pracy