search
menu menu_open

Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy

Zachodnia Izba Gospodarcza – integruje, prowadzi szkolenia, spotkania z praktykami, misje gospodarcze. Oferuje realizację szkoleń i konferencji online. Pomaga w rozwoju zrzeszonych firm. Dzieli się ekspercką wiedzą i posiadanym doświadczeniem. ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą podmioty gospodarcze z całej Polski. ZIG reprezentuje interesy gospodarcze podmiotów w niej zrzeszonych, w szczególności wobec organów władzy publicznej.

Wspiera rozwój przedsiębiorczości, rozwija współpracę z samorządami m.in. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz innymi organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi. Obecnie Izba zrzesza ponad 300 Członków – przedsiębiorców, którzy reprezentują różnorodne branże odzwierciedlające strukturę gospodarczą regionu. Ponadto ZIG prowadzi regionalny portal informacyjny WroBiznes.pl, który jest nowym miejscem w Internecie dla ludzi dolnośląskiego biznesu oraz wszystkich osób zainteresowanych przedsiębiorczością. Izba wspiera środowiska biznesowe i naukowe w wymianie wiedzy i doświadczeń, promuje ideę innowacyjności oraz pomaga w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i społecznych.  ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy organizuje prestiżowy konkurs „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” oraz Wrocławskie Forum Kobiet. Zapraszamy wszystkie firmy z naszego regionu do kontaktu z nami.

Wszystkie zainteresowane firmy z regionu zapraszamy do kontaktu z nami i członkostwa.

Kontakt: