search
menu menu_open

Marek Pasztetnik

Przewodniczący Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorców

ZIG-Pracodawcy i Przedsiębiorcy integruje, prowadzi szkolenia, spotkania z praktykami, misje gospodarcze. Oferuje realizację szkoleń i konferencji online. Pomaga w rozwoju zrzeszonych firm.

Dzieli się ekspercką wiedzą i posiadanym doświadczeniem. ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą podmioty gospodarcze z Dolnego Śląska. ZIG reprezentuje interesy gospodarcze podmiotów w niej zrzeszonych, w szczególności wobec organów władzy publicznej. Wspiera rozwój przedsiębiorczości, rozwija współpracę z samorządami  oraz innymi organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi. Obecnie Izba zrzesza ponad 300 Członków – przedsiębiorców, którzy reprezentują różnorodne branże odzwierciedlające strukturę gospodarczą regionu.

Ponadto ZIG prowadzi regionalny portal informacyjny WroBiznes.pl, który jest nowym miejscem w Internecie dla ludzi dolnośląskiego biznesu oraz wszystkich osób zainteresowanych przedsiębiorczością. Izba wspiera środowiska biznesowe i naukowe w wymianie wiedzy i doświadczeń, promuje ideę innowacyjności oraz pomaga w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i społecznych.  ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy organizuje prestiżowy konkurs „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” oraz Wrocławskie Forum Kobiet.