search
menu menu_open

Jakość i etaty zaważą na przetargach

14 stycznia 2016

Jakość i etaty zaważą na przetargach

Lada dzień do konsultacji społecznych trafi projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych. Dzięki niemu uratujemy unijne fundusze.


Nowelizując ustawę, wprowadzimy jednak nie tylko unijne zalecenia. — Zdecydowaliśmy się poprzeć nowelizację, w której oprócz wdrożenia dyrektyw Komisji Europejskiej wprowadzimy także kilka zmian do obowiązujących obecnie przepisówmówi Marek Kowalski, przewodniczący zespołu przy RDS.

Chodzi m.in. o wprowadzenie wymogu zatrudniania pracowników na etaty tam, gdzie wymaga tego charakter wykonywanej pracy (obecnie jest to fakultatywne).Druga z istotnych zmian dotyczy stosowania jakościowych kryteriów oceny ofert, mogących stanowić nawet 40 proc.dodaje Marek Kowalski.

W poprzednich latach większość zamawiających oceniała oferty, kierując się wyłącznie ceną, ale dzięki wcześniejszym nowelizacjom zalecono stosowanie także innych kryteriów. Nie zrewolucjonizowało to jednak rynku zamówień publicznych, bo zamawiający, oprócz ceny, punktowali głównie czas dostawy czy realizacji zamówienia oraz okres gwarancji.http://pulsbiznesu.pb.pl/4414848,72899,jakosc-i-etaty-zawaza-na-przetargach

Źródło: Puls Biznesu