search
menu menu_open

Etat konieczny, gdy wymaga tego charakter pracy

21 stycznia 2016

Etat konieczny, gdy wymaga tego charakter pracy

Rynek zamówień publicznych w Polsce stanowi jeden z kluczowych sektorów gospodarki narodowej o wartości 230 mld złotych rocznie. To charakter pracy opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zobliguje zamawiającego do kalkulowania w budżecie umów o pracę.

Bezpieczeństwo na rynku pracy, odejście od kryterium najniższej ceny, uwzględnienie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pełnej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, a teraz zatrudnianie pracowników na etacie dla realizacji danego zamówienia, gdy wymaga tego charakter pracy – to najważniejsze osiągnięcia w kolejnych nowelizacjach prawa zamówień publicznych – mówi Marek Kowalski, przewodniczący zespołu ds. zamówień publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego.http://www.portalsamorzadowy.pl/praca/etat-konieczny-gdy-wymaga-tego-charakter-pracy,76840.html


Źródło: Portal Samorządowy