search
menu menu_open

Zbyt wysokie kary

25 lutego 2016

Zbyt wysokie kary


Rozszerzenie kompetencji urzędników w obecnym kształcie jest niezgodne z Konstytucją RP. Do tej pory urzędnik w ramach kontroli wskazywał obszary, które wymagały poprawy. Dopiero w momencie niedostosowania się przez przedsiębiorcę, sprawa była kierowana do sądu – gdzie niezawisły sędzia decydował o wyroku – mówi Tomasz Wojak, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich. I przypomina, że sądy wielokrotnie nie podzielały opinii inspektorów kwestionując wyniki


ich kontroli.http://pieniadze.gazeta.pl/pieniadz/1,136160,19678213,patologie-na-rynku-pracy-kontra-zbyt-wysokie-kary-pracodawcy.html

Źródło: Gazeta.pl