search
menu menu_open

ZUS nie chce płacić za ZUS

3 marca 2016

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie respektuje prawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi nie chce zwaloryzować kontraktu na usługi utrzymania czystości zawartego w ramach systemu zamówień publicznych. Jest to o tyle zdumiewające, że ZUS nie respektuje nie tylko zapisów umowy, którą zawarł z wykonawcą. Nie przestrzega również regulacji zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Art. 142 ust. 5 PZP jasno precyzuje w jakich przypadkach kontrakt musi obowiązkowo ulec waloryzacji. W tym przypadku ZUS nie chce płacić za oskładkowanie umów zleceń oraz podniesienie kwoty minimalnego wynagrodzenia. Co najbardziej kuriozalne, w umowie między ZUS a wykonawcą zawarto zapis o automatycznej waloryzacji kontraktu w przypadku zmiany składki ubezpieczenia społecznego, stawki VAT czy wysokości minimalnego wynagrodzenia. Działania ZUS uderzają przede wszystkim w pracowników wykonujących zamówienie oraz ich bezpieczeństwo na rynku pracy.


„Podejście Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest niezrozumiałe.

Jak to możliwe, że instytucja publiczna, która powołana jest do świadczenia usług socjalnych, nie chce ponieść kosztów związanych z objęciem umów zleceń oskładkowaniem na ubezpieczenie społeczne?

Kto ma stanowić wzór dla rynku, skoro nawet najważniejsze organy państwa nie respektują ustawowych obowiązków? Po co uchwalane jest prawo, jeżeli instytucje publiczne go nie respektują? Zamawiający musi zdawać sobie sprawę, że takimi działaniami uderza przede wszystkim w pracowników wykonujących zamówienie i ich bezpieczeństwo na rynku pracy.

Niestety przykład oddziału ZUS z Łodzi nie jest odosobniony.

W sektorze zamówień publicznych jest wiele podmiotów, które nie chcą współuczestniczyć w naprawie sytuacji na rynku pracy.

Aż 15% zamawiających nie chciało renegocjować kontraktów w związku z ozusowaniem umów zleceń od 1 stycznia 2016

. Nieodpowiedzialne podejście zamawiających to prosta droga do powrotu wysokiej stopy bezrobocia” –


mówi Ewa Górska-Herezo, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich.W nowelizacji PZP uwzględniono regulację, która obliguje zamawiających do waloryzacji kontraktów w wybranych przypadkach, gdy zmieniają się koszty wykonywania zamówienia. Do tych czynników należą

zmiany składki ubezpieczenia społecznego, stawki VAT czy wysokości minimalnego wynagrodzenia

. Wykonawcy otrzymali możliwość wypowiedzenia umowy, gdy zamawiający nie chcą renegocjować kontraktów w tych przypadkach.

Aż 15% zamawiających nie zwaloryzowało umów, gdy wraz z 1 stycznia 2016 w życie wchodziło ozusowanie umów zleceń

.