search
menu menu_open

Zamówienia do naprawy

15 marca 2016

Zamówienia do naprawy


Dążenie do systematycznego zwiększania liczby umów o pracę i poziomu wynagrodzeń w Polsce wymaga mądrych, systemowych rozwiązań, a nie doraźnych pomysłów.

Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, nazywany też planem Morawieckiego, przyjęty przez rząd, realizowany przez Ministerstwo Rozwoju i obejmujący wspieranie polskich przedsiębiorstw, eksportu, innowacyjności, cyfryzację, rozwój rynku pracy oraz budowanie polskiego kapitału i naprawę sektora zamówień publicznych – to bardzo dobry kierunek dla Polski. Będzie jednak wymagać współpracy pozostałych resortów, zwłaszcza w kwestii rozwoju zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy.

Więcej pod linkiem:


http://www.rp.pl/Opinie/303149820-Zamowienia-do-naprawy.html#ap-1

Źródło: Rzeczpospolita