search
menu menu_open

Senacka komisja za autopoprawkami MR dot. nadzoru nad tzw. in-house

3 czerwca 2016

Senacka komisja za autopoprawkami MR dot. nadzoru nad tzw. in-house

Wprowadzenie nadzoru nad budzącym kontrowersje tzw. in-house, czyli możliwością zlecania „spółkom-córkom” zadań bez przetargów – zakładają autopoprawki MR do noweli Prawa zamówień publicznych, poparte w czwartek przez senacką komisję gospodarki narodowej i innowacyjności.

Więcej informacji:

http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/948769,senacka-komisja-za-autopoprawkami-mr-dot-nadzoru-nad-tzw-in-house.html

Źródło: GazetaPrawna.pl