search
menu menu_open

Kowalski, RDS: Dobre praktyki dla zamówień publicznych”

6 czerwca 2016

Kowalski, RDS: Dobre praktyki dla zamówień publicznych”

– Zakres zmian okazał się większy niż wcześniej planowano – powiedział agencji eNewsroom.pl Marek Kowalski, członek Rady Dialogu Społecznego – w założeniu wstępnym mówiono o 60 zmianach, a było ich ponad 140. Będzie to największa reforma w ustawie o zamówieniach publicznych, jaka pojawiła się w ostatnich latach i obawiam się, że zarówno zamawiający, jak i wykonawcy będą mieli duży problem ze stosowaniem tego prawa. Rolą Urzędu Zamówień Publicznych oraz organizacji społecznych będzie więc tworzenie dobrych praktyk, które pozwolą zamawiającym i wykonawcom lepiej się przygotować do przetargów. Największą zmianą dla pracowników i pracodawców będzie wprowadzenie obligatoryjności zatrudniania w oparciu o umowę o pracę w sytuacji, kiedy zostaną wypełnione przesłanki art. 22 Kodeksu pracy. Do chwili obecnej wymóg ten był fakultatywny – teraz stanie się obligatoryjny. Rada Dialogu Społecznego także zaangażuje się w proces przygotowania wszystkich stron objętych zapisami ustawy, swoje wsparcie zadeklarowały ponadto organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz związki zawodowe. Tylko dzięki wspólnemu zaangażowaniu uda się bowiem wypracować skuteczne praktyki – ocenił Kowalski.

Więcej informacji:


http://enewsroom.pl/linkwww.php?v=ef59993d0f4dc86a43b37282d3028ec5

Źródło: Enewsroom.pl