search
menu menu_open

Projekt ustawy wprowadzającej min. 12 zł płacy na godzinę przesłany do Sejmu

7 czerwca 2016

Projekt ustawy wprowadzającej min. 12 zł płacy na godzinę przesłany do Sejmu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, przyjęty przez rząd 31 maja br., został przesłany do Sejmu, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Wprowadza ona zapis o minimum 12 zł wynagrodzenia (brutto) za godzinę pracy. „Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw ma na celu uzyskanie pozytywnej zmiany na rynku pracy przez przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych oraz wprowadzenie ochrony osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie. W praktyce dochodzi bowiem do sytuacji, w których osoba wykonująca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej ma ustalone wynagrodzenie na poziomie znacznie niższym od minimalnego wynagrodzenia przysługującego za pracę w ramach stosunku pracy. Umowy cywilnoprawne często zastępują stosunek pracy, stając się praktyką, mającą na celu obniżenie kosztów zatrudnienia” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Więcej informacji:


http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,20198323,projekt-ustawy-wprowadzajacej-min-12-zl-placy-na-godzine-przeslany.html#ixzz4AtGLNAZL

Źródło: Wyborcza.biz