search
menu menu_open

Jak ulżyć szpitalom i zmniejszyć ich zadłużenie?

10 czerwca 2016

Jak ulżyć szpitalom i zmniejszyć ich zadłużenie?

„Prywatne i państwowe placówki służby zdrowia – w tym szpitale – nie mogą odliczać VAT. Wynika to z przepisów, które uwolniły usługi medyczne z podatku od towarów i usług. Ich celem było obniżenie kosztów leczenia. Niestety regulacje spowodowały, że podmioty medyczne stały się finalny płatnikiem podatku i muszą opłacać de facto zakup towarów i usług w cenach brutto. To sprawia, że polskie szpitale muszą ponosić zdecydowanie większe koszty. Nie jest tajemnicą, że działalność medyczna wymaga znaczących nakładów finansowych. Tymczasem zmiana zapisów prawnych pozwoliłaby na oszczędności idące w setki milionów, jak nie miliardy złotych. Wystarczy tylko przypomnieć, że zadłużenie polskich szpitali w październiku 2015 wynosiło ok. 10 mld złotych” – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Więcej informacji:


http://prnews.pl/wiadomosci/fpp-jak-ulzyc-szpitalom-i-zmniejszyc-ich-zadluzenie-6552697.html

Źródło: PRNews.pl