search
menu menu_open

Minimalna płaca ze zleceń utrudni przetargi

26 lipca 2016

Minimalna płaca ze zleceń utrudni przetargi

Mam nadzieję, że przedsiębiorcy nie będą musieli korzystać z sądowej drogi waloryzacji wynagrodzeń za wykonywane usługi, bo to długotrwałe postępowanie. Ustawa przewiduje prostszą i szybszą procedurę, którą można stosować nie tylko do renegocjacji kontraktów zawartych w trybie zamówień publicznych, ale i na tzw. otwartym rynku w stosunkach firma–firma. Liczę, że podmioty publiczne zdecydują się na taki krok, bo zerwanie kontraktu może być dla nich niekorzystne finansowo. Nie chodzi o koszt rozpisania nowego przetargu, ale o to, że w myśl noweli prawa zamówień publicznych trzeba zatrudniać na etatach. Oznacza to jeszcze wyższe koszty. Renegocjacja umowy może się więc okazać oszczędnością – mówi Marek Kowalski.

Więcej:

http://www.rp.pl/Place/307259893-Minimalna-placa-ze-zlecen-utrudni-przetargi.html#ap-2

Źródło: Rzeczpospolita