search
menu menu_open

Zaległości składkowe: ZUS ostrzega szpitale przed outsourcingiem pracowników

2 sierpnia 2016

Zaległości składkowe: ZUS ostrzega szpitale przed outsourcingiem pracowników


ZUS ostrzega szpitale przed stosowaniem różnych trików, aby zaoszczędzić na składkach od wynagrodzeń pracowników. W ciągu ostatnich trzech lat kontrolerzy Zakładu odwiedzili 86 placówek medycznych i wykryli w nich zaległości w zapłacie składek na niebagatelną kwotę ponad 132 mln zł.

Więcej:

http://www.rp.pl/ZUS/308019921-Zaleglosci-skladkowe-ZUS-ostrzega-szpitale-przed-outsourcingiem-pracownikow.html?

Źródło: Rzeczpospolita