search
menu menu_open

Ulga i niedosyt

5 sierpnia 2016

Ulga i niedosyt

Wywiad z Markiem Kowalskim – Był Pan aktywnym uczestnikiem procesu legislacyjnego, zarówno na ścieżce rządowej, jak i w parlamencie. Jak Pan ocenia przebieg tego procesu? – Rzeczywiście, byłem aktywnym uczestnikiem procesu legislacyjnego. Byłem też gorącym zwolennikiem implementacji tylko niezbędnych zapisów dyrektywy unijnej w drodze nowelizacji Prawa zamówień publicznych, a nie jak proponował pierwotnie rząd, pełnej implementacji dyrektywy.

Więcej:

Front end


Źródło: Zamówienia Publiczne Doradca