search
menu menu_open

Długi publicznych szpitali nie maleją

30 sierpnia 2016

Długi publicznych szpitali nie maleją

Mimo środków na oddłużanie szpitale wciąż są pod kreską. Choć na oddłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) przeznaczane są znaczne środki, zadłużenie szpitali od lat wynosi ok. 10 mld zł – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Jeśli chodzi o szpitale samorządowe, stan ich zobowiązań w latach 2010–2014 pozostawał na zbliżonym poziomie – między 7,6 a 7,8 mld zł.

NIK podkreśla, że w większości kontrolowanych szpitali brakowało wiarygodnych analiz zarówno przyczyn coraz gorszych wyników finansowych, jak i możliwości podjęcia działań naprawczych. Nawet jeśli te działania wprowadzano, to ograniczone. To spowodowało, że mimo znacznego wsparcia ze środków publicznych nie wyeliminowano zobowiązań wymagalnych ani kosztów obsługi zadłużenia lub wyeliminowano takie zadłużenie wyłącznie na początkowym etapie restrukturyzacji. W wielu przypadkach działania naprawcze nie obejmowały zatrudnienia.

– To kolejny raport NIK, który wskazuje, że publiczny sektor ochrony zdrowia w Polsce jest nieefektywny i brakuje w nim skutecznej kontroli zarządczej – uważa dr Jerzy Gryglewicz z Uczelni Łazarskiego. – Planowane przez rząd oparcie się w lecznictwie wyłącznie na jednostkach sektora publicznego może ten problem znacząco pogłębić, a zadłużenie zwiększyć – uważa dr Gryglewicz.

Więcej:

http://archiwum.rp.pl/artykul/1317889-Dlugi-publicznych-szpitali-nie-maleja.html#.V8U-uPmLTq5

Źródło: Rzeczpospolita