search
menu menu_open

Klauzule społeczne za drogie dla urzędów

5 września 2016

Klauzule społeczne za drogie dla urzędów

Zamawiający coraz częściej anulują przetargi z wymogiem etatu, bo znacznie podnosi to ich cenę.

Budżet gotowy, samorządy mniej

Obecna w RDS Hanna Majszczyk, wiceminister finansów, zapewniła, że w budżecie państwa na przyszły rok zostały zabezpieczone pieniądze na finansowanie przez administrację droższych zamówień, uwzględniających obowiązek zatrudniania przez wykonawcach pracowników na etatach. Okazało się, że problemy ze stosowaniem nowych klauzul zgłaszają jednak samorządy, które twierdzą, że nie będzie ich stać na finansowanie droższych usług.

Już niedługo UZP będzie lepiej monitorował stosowanie klauzul społecznych. W myśl projektu rozporządzenia, który 1 września trafił do konsultacji, podmioty ogłaszające przetargi będą przekazywały te informacje w corocznych sprawozdaniach do UZP.


Marek Kowalski, przewodniczący zespołu zamówień publicznych w Radzie Dialogu SpołecznegoRaport Urzędu Zamówień Publicznych dotyczy okresu, gdy przepisy dawały zamawiającym pewną swobodę w stosowaniu klauzul społecznych. Od 28 lipca 2016 r. obowiązek zatrudniania na etacie do wykonania zamówień publicznych wynika już wprost z przepisów. Dobrze, że budżet państwa jest gotowy na to, by zapłacić więcej za usługi. Mam nadzieję, że samorządy także znajdą na to pieniądze, choćby z wyższych podatków, z których korzystają na równi z rządem. Najważniejsze w tym jest jednak to, że to nie przedsiębiorcy zarobią na droższych usługach, tylko osoby zatrudniane po zmianach na etatach do ich wykonania. To, co się obecnie dzieje, to nic innego niż urealnienie kosztów pracy.

Więcej:

http://archiwum.rp.pl/artykul/1318460-Klauzule-spoleczne-za-drogie-dla-urzedow.html#.V81HLzWO5D9

Źródło: Rzeczpospolita