search
menu menu_open

Czy ograniczenie handlu w niedzielę zagrozi miejscom pracy?

9 września 2016

Czy ograniczenie handlu w niedzielę zagrozi miejscom pracy?

2 września 2016 r. do Sejmu wpłynął obywatelski projekt ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Podpisy pod nim złożyło ponad 518 tys. Polaków. O to, czy ta ustawa może mieć wpływ na rynek pracy osób z niepełnosprawnością, zapytaliśmy ekspertów.

Według Marka Kowalskiego z Konfederacji Lewiatan, wprowadzenie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę będzie miało wpływ na rynek pracy osób z niepełnosprawnością.

– Siłą rzeczy będzie mniejsze zapotrzebowanie na pracowników ochrony i utrzymania czystości – a te właśnie dwie branże generują największą liczbę zatrudnianych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – podkreślił.

Podobne zdanie ma na ten temat Edyta Sieradzka z Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.PL.

– Kiedy supermarkety nie będą czynne w niedzielę, to owszem, nadal będzie potrzebna ochrona, ale na pewno w mniejszym zakresie – podkreśliła. – Podobnie będzie z pracownikami utrzymania czystości.

Zwróciła jednak uwagę, że może zmniejszyć się zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na stanowiskach kasjerów i ekspedientów.


Dofinansowanie obroni miejsca pracy?Marek Kowalski zauważył jednak, że stanowiska w ochronie czy przy utrzymaniu czystości mogą być bardziej chronione jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, gdyż pracodawcy otrzymują dofinansowanie do ich zatrudnienia z PFRON.

Edyta Sieradzka przypomniała równocześnie o dodatkowych przepisach prawnych, związanych z czasem pracy osób z niepełnosprawnością (art. 15 i 16 Ustawy o rehabilitacji).

– Wskazują one, w jakim wymiarze czasu pracy w ogóle mogą być zatrudnione osoby niepełnosprawne – podkreśliła. – Art. 15 dość często powoduje trudności w zatrudnieniu pracowników niepełnosprawnych, np. w stopniu znacznym czy umiarkowanym powyżej 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, a co dopiero w niedzielę. Owszem, z kolei art. 16 wskazuje na możliwość zatrudnienia osób niepełnosprawnych powyżej wykazanych norm w art. 15, ale tylko w dwóch wyjątkowych sytuacjach: do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.


Gdzie będzie można zrobić niedzielne zakupy?Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę zakłada, że handel w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w Wielką Sobotę byłby dozwolony do godz. 14:00. Zakaz handlu nie obowiązywałby w dwie kolejne ostatnie niedziele przed Bożym Narodzeniem, w ostatnią niedzielę przed Wielkanocą, w ostatnią niedzielę stycznia i czerwca oraz pierwszą niedzielę lipca i ostatnią niedzielę sierpnia.

Wyjątki od zakazu handlu w niedzielę mogłyby dotyczyć sklepów, gdzie sprzedaż prowadziłby sam przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą. Podobnie byłyby traktowane punkty handlowe na stacjach benzynowych, piekarnie, apteki czy niektóre kioski z prasą oraz handel w strefie wolnocłowej.

Obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę zajmie się teraz Sejm.

Więcej:

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/341886;jsessionid=F66BF85934B9E0EA4D66AAE3335A8952

Źródło: Niepelnosprawni.pl