search
menu menu_open

Zamówienia publiczne. Konieczna renegocjacja kontraktów

14 września 2016

Zamówienia publiczne. Konieczna renegocjacja kontraktów

Ustanowienie minimalnego wynagrodzenia na 2 tys. zł oraz stawki 13 zł na godzinę przy zatrudnieniu na umowę-zlecenie stwarza nową sytuację dla zamawiających w sektorze publicznym.

Podwyżka od 1 stycznia 2017 r. płacy minimalnej i stawki godzinowej przy umowach-zleceniach to najwyższa dotąd podwyżka na rynku pracy.

– Konsekwencją jej wprowadzenia może być znaczne ograniczenie liczby zamówień w sektorze komercyjnym. Podobna sytuacja zdarzyła się na początku 2016 r., gdy weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych dotycząca ozusowania umów-zleceń. Wówczas zakres zamówień sektora komercyjnego spadł o 15 proc., a 45 tys. pracowników straciło pracę. Od 1 stycznia 2017 roku spadek ten może osiągnąć kolejne 15 proc., co oznacza podobną skalę zwolnień – uważa Marek Kowalski przewodniczący Zespołu ds. Zamówień Publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego i ekspert Lewiatana.

Dlatego żeby zachować wiele tysięcy miejsc pracy, zamawiający powinni pamiętać o pełnej waloryzacji toczących się kontraktów oraz uwzględnić wzrost kosztów pracy w nowo zawieranych umowach.

Według Marka Kowalskiego regulacje dotyczące minimalnych zarobków muszą znaleźć odzwierciedlenie w waloryzacji kontraktów długoterminowych, która możliwa jest w razie zmian stawki VAT oraz ubezpieczenia społecznego czy wysokości płacy i stawki minimalnej.

Jego zdaniem w obecnej sytuacji kluczowe jest, by zamawiający oraz wykonawcy usług z wyprzedzeniem przygotowali się do nadchodzących zmian. Dzięki nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z sierpnia 2015 roku można renegocjować kontrakty niezwłocznie po uchwaleniu wpływających na koszty realizacji zamówień zmian w prawie. Pozwala to obu stronom kontraktu na ograniczenie ryzyka.

Więcej:

http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/zamowienia-publiczne-konieczna-renegocjacja-kontraktow,84371.html

Źródło: Portalsamorzadowy.pl