search
menu menu_open

Nie mniej niż 12 zł za godzinę

20 września 2016

Nie mniej niż 12 zł za godzinę

Osoba przyjmująca zlecenie lub świadcząca usługi nie będzie mogła zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej ani przenieść prawa do niego na inną osobę.

Przepisy o wprowadzeniu minimalnej stawki godzinowej zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw 17 sierpnia 2016 r. i wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.


22 lipca 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw wprowadzającą do polskiego systemu prawnego minimalną stawkę godzinową (DzU z 2016, poz. 1265).

Chodzi o minimalną wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług przysługującą przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2017 r.

Przygotowanie ustawy uzasadniano chęcią przeciwdziałania nadużywaniu umów cywilnoprawnych oraz wprowadzeniem ochrony osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.

Więcej:

http://www.rp.pl/Place/309169994-Lista-plac-minimalna-stawka-godzinowa-na-umowie-zleceniu.html#ap-1

Źródło: Rzeczpospolita