search
menu menu_open

Wyższe koszty pracy musi uwzględnić administracja państwowa

22 września 2016

Wyższe koszty pracy musi uwzględnić administracja państwowa

– Zamawiający powinien wkalkulować w budżecie wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem podatków oraz składek na ubezpieczenia – także w tej części, którą obowiązkowo odprowadza pracownik. Zmiany w obszarze wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz minimalnego wynagrodzenia są wynikiem wspólnego i konsekwentnego działania zarówno związków zawodowych, jak i pracodawców. Intencją Ustawodawcy było zabezpieczenie interesu pracowników. Bez wcześniejszego zagwarantowania odpowiednich budżetów cel ten nie zostanie jednak osiągnięty. Warto przy tym zauważyć, że ewentualne niedoszacowanie budżetów przeznaczonych na usługi w takich podmiotach jak: szpitale, lotniska czy obiekty wojskowe, może nieść ze sobą ogromne zagrożenie. Nawet najlepiej wyposażone jednostki, posiadające wykwalifikowany personel i opierające swoją działalność na najnowszych technologiach, nie będą funkcjonowały prawidłowo bez bazy, jaką stanowią pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo i czystość obiektów – mówi Marek Kowalski, przewodniczący zespołu ds. zamówień publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego, ekspert Lewiatan.

Więcej:

http://manager.inwestycje.pl/rynek_manager/Wyzsze-koszty-pracy-musi-uwzglednic-administracja-pastwowa;289835;0.html

Źródło: Inwestycje.pl