search
menu menu_open

FPP: 100 zmian dla firm ułatwi działalność przedsiębiorców

27 września 2016

Większa ochrona drobnych udziałowców umocni ład korporacyjny

Ministerstwo Rozwoju w pakiecie „100 zmian dla firm”, który jest pierwszym etapem realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zaproponowało szereg ułatwień dla przedsiębiorców. Wśród zapisów Federacja Przedsiębiorców Polskich docenia planowane zmiany w ustawie o rachunkowości i Kodeksie Spółek Handlowych (KSH). Obejmą one poprawę warunków działania dla małych przedsiębiorców, a także wsparcie dla mniejszościowych udziałowców spółek kapitałowych.


Wzrosną limity dla księgi podatkowej i podatku ryczałtowego, wprowadzone zostaną także zapisy zwiększające prawa mniejszościowych akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Propozycje w zakresie zapisów ustawy o rachunkowości to szczególne wyjście naprzeciw wyzwaniom małych przedsiębiorców.

Zmaterializuje się w ten sposób zapowiadana przez ministra Morawieckiego inicjatywa tworzenia korzystnych warunków do rozwijania przedsięwzięć w początkowej fazie, jak również osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Zgadzamy się  z oczekiwaniem projektodawcy, że docelowo uproszczone procedury wykonywania działalności gospodarczej przez małych podatników powinny przyczynić się do zwiększenia ich aktywności gospodarczej. Zwracamy uwagę na możliwość osiągnięcia przez nich jednoczesnych oszczędności kosztowych. Efekty wejścia w życie tych propozycji mogą być naprawdę znaczące, ponieważ obejmą niebagatelnie dużą grupę przedsiębiorczych Polaków
mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.
Wśród projektów 100 zmian dla firm proponowane jest wprowadzenie

:


 • wzrostu limitu dla księgi podatkowej z 1,2 mln do 2 mln euro

  (ma ułatwić działalność tysiącom przedsiębiorców oraz pozwolić na znaczące oszczędności w obszarze obsługi księgowej)

 • zsumowanie czasookresów trwania postępowania w I instancji w 3-miesięczny termin

  (ma korzystnie wpłynąć na szybkość i jakość prowadzonych postępowań podatkowych)

 • zmianę limitu ze 150 tys. euro do 250 tys. euro w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym

  (ma zmniejszyć obciążenia administracyjne dla najmniejszych podmiotów i uprościć procedury podatkowe)

 • zniesienie zasady, że bezterminowe powołanie członka zarządu powoduje wygaśnięcie mandatu po pełnym roku obrotowym

  (usunięcie rozwiązania powodującego sprzeczność z wolą wspólników)

 • żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad dla wspólników reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału z 1/10 obecnie

  (obniżenie minimalnego progu uprawniającego do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad)

 • zmiana terminu ogłoszenia o WZA dla spółek publicznych z 26 do 30 dni

  (ochrona mniejszościowych akcjonariuszy i zapewnienie standardów porównywalnych z najlepiej ocenianymi europejskimi systemami prawnymi)

 • usunięcie obowiązku opatrywania akcji obligatoryjną pieczęcią

  (obowiązek ten nie powoduje obecnie podniesienia wiarygodności dokumentu, ze względu na powszechną łatwość uzyskania pieczęci o dowolnej treści)

Według informacji Ministerstwa Finansów na zasadach ogólnych w 2015 r. rozliczyło się w sumie ponad 1,4 mln firm. Ryczałt wybrało 488,5 tys. osób, podatek liniowy niemal 400 tys. osób. W formie karty rozliczyło się szacunkowo ok. 150 tys. osób.


„Zwracamy uwagę na propozycje sprzyjające wzmocnieniu pozycji mniejszościowych wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i drobnych akcjonariuszy spółki akcyjnej.

Na przestrzeni lat ich ochrona pozostawała zawsze kwestią niedocenioną i dotychczas nierozwiązaną.

Poszanowanie praw drobnych udziałowców spółek kapitałowych jest wyznacznikiem dojrzałości rynku. Państwo, przez instrumenty jakimi dysponuje, może definiować kierunki w celu ustanowienia właściwego ładu korporacyjnego.

Powyższe propozycje odbieramy jako zmierzające do wsparcia idei powszechnej współwłasności kapitałowej


– dodaje Marek Kowalski.