search
menu menu_open

Zlecenia i usługi do negocjacji

27 września 2016

Zlecenia i usługi do negocjacji

Już od 1 września mogą rozpoczynać się rozmowy o zmianach umów w związku z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej. Rewolucja w sposobie ustalania wynagrodzenia przy zleceniach i usługach nadejdzie 1 stycznia 2017 r. – w związku z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej. Ale już od 1 września tego roku, jest otwarta furtka do negocjacji umów. Dotyczy to także tych kontraktów, w których jedną ze stron są organy administracji publicznej.

Minimalna stawka godzinowa

1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać przepisy o minimalnej stawce godzinowej – może to być około 13 zł. (12 zł zwaloryzowane w związku ze zwiększeniem płacy minimalnej). Wprowadził je Sejm nowelą z 22 lipca 2016 r. – o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw.

Godzinowa stawka minimalna ma być stosowana dla osób fizycznych nieprowadzących działalności i tzw. samozatrudnionych, (czyli prowadzących działalność, ale niezatrudniających pracowników) realizujących zlecenia lub usługi dla przedsiębiorców i „innych jednostek organizacyjnych”. Nie będzie więc dotyczyła umów zawieranych wyłącznie między osobami fizycznymi.

Więcej:

http://archiwum.rp.pl/artykul/1320581-Zlecenia-i-uslugi-do-negocjacji.html#.V-ova8mO7XB

Źródło: Rzeczpospolita